Ĉu vi memoras tiun varmegan someron en Seulo?

  • Seulo jam antaŭ 22 jaroj okazigis la 79an Universalan Kongreson de Esperanto.
  • Ĝi havis 1776 aliĝintajn partoprenantojn.
  • Multaj esperantistoj memoras, ke ĝi estis unu el la plej sukcesaj UKoj.
  • Tiu-jare en Seulo, la vetero estis terure varmega kaj ŝvitiga.

Bildkarto de UK en 1994

Unua Bulteno de la 79a UK en 1994, Seulo

Informilo-1 el 79a UK (1994)

Informilo-2 el 79a UK (1994)

Informilo-3 el 79a UK (1994)

kongresa Kuriero de la 79-a UK(1994)