MENDOJ

Bonvenon al la kongreslando

Ĝenerale
Bonvolu noti, ke la reguloj pri donado de vizoj malsamas laŭ landoj kaj ke ili konstante ŝanĝiĝas. Tial bv. nepre mem kontroli ĉe la plej proksima diplomatia reprezentejo de Korea Respubliko (bv. mem trovi ĝian adreson en via ĉefurbo aŭ najbara lando), ĉu vi bezonas vizon kaj sub kiuj kondiĉoj. Korea Respubliko havas interkonsenton pri senvizaj vojaĝoj kun 155 landoj (2016). CO/LKK ne povos helpi pri vizpetoj faritaj post la 1-a de majo 2017 kaj principe ne povos respondi al tiuj petoj.

Dokumentoj
Ĉiu vizitanto devas havi pasporton validan plu minimume ses monatojn post la forirdato, koncernan vizon, samkiel revenbileton. La kongresanoj mem devas zorgi pri akiro de vizoj. En esceptaj kazoj oni povas peti helpon de la CO/LKK.

Konfirmiloj kaj invitleteroj
Normale la Kongresa Konfirmilo devas sufiĉi por pruvi la kongresanecon al la vizdona instanco. La konsulejoj povas postuli oficialan invitleteron, kiun la CO sendos se oni petos ĝin. Al nealiĝintoj oni ne povas sendi invitleteron nek aliajn konfirmaĵojn. Bonvolu konscii, ke nek la CO nek LKK povas influi la decidojn de la konsulejoj.

Datoj
Bv. noti, ke la invitletero povas teksti nur por la periodo de la oficiala kongresdaŭro (22-a ĝis 29-a de julio, eventuale plus la daŭro de menditaj antaŭ- kaj/aŭ postkongresoj). Se vi bezonas pli longan restadon, tion vi devas aranĝi private.

Mongarantioj kaj asekuroj
Senkonsidere ĉu oni havas aŭ ne la vizon (depende de la civitaneco), necesas pruvi ĉe la eniro en la landon, ke oni posedas sufiĉajn monrimedojn por la restado. Al kongresanoj, kiuj mendis kaj pagis loĝadon pere de UEA (aŭ venas je aparta invito de UEA), oni povas sendi, se necese kaj laŭ peto, konfirmon pri la pagitaj servoj. Tio povas parte kompensi la postulon pri posedo de sufiĉaj mon- rimedoj. UEA kaj LKK ne donas financajn garantiojn al kongresanoj. Kongresano mem devas pruvi al la vizdona instanco posedon de sufiĉaj rimedoj por restado en la kongresa lando. Unu el la postuloj por ricevi vizon estas akiro de asekuro, pri kio la kongresanoj zorgu mem. Ofte tute taŭga asekuro estas aĉetebla en via hejmlanda flughaveno. Sendepende de tio, ĉu necesas havi vizon aŭ ne, ĉiu kongresano prefere asekuru sin por la tuta daŭro de la vojaĝo kaj restado.

Alveno al Seulo kaj al la kongresejo
Aviadile. Asiana Airlines, la oficiala flug- kompanio de la kongreso, havas bonajn konektojn kun multaj urboj de la mondo. Proksime de Seulo estas du internaciaj flughavenoj – Incheon (ICN) kaj Gimpo (GMP). La bonveniga servo funkcios ĉe la flughaveno Incheon la 22-an de julio.

En la flughaveno Incheon oni povas preni flughavenan trajnon ĝis la trajna stacio Seulo (서울역– Seoul Station) kaj tie ŝanĝi al la metrolinio 1 (direkte al Soyosan) ĝis la haltejo de la kongresejo, Hankuk University of Foreign Studies (외대앞역 – HUFS); la tuta vojaĝo daŭras inter 1h15 kaj 2h00, depende de la elektita trajno el la flughaveno kaj de la rapideco ŝanĝi de la trajno al la metroo, en la stacio Seulo.

La kostoj de la vojaĝoj inter la flug- havenoj kaj la kongresejo varias jene:
1) El ICN: 4850 ŭonojn (ĉ. 3,9 eŭrojn) por la normala trajno kaj la metroo, per la sama bileto;
2) El ICN: 8000 ŭonojn (7500 ŭonojn se el la aŭtomato; 6000 ŭonojn p.p. se por pli ol du homoj vojaĝantaj kune; 6900 ŭonojn por infanoj ĝis-12-jaraj) por la ekspresa trajno plus 1850 ŭonojn por la metrobileto (aĉetebla en la stacio Seulo);
3) El GMP: 2250 ŭonojn (ĉ. 1,8 eŭrojn) por la normala trajno kaj la metroo, per la sama bileto. La vojaĝodaŭro estas ĉ. 1h30.

Oni povas rericevi la 500 ŭonojn de la kaŭcio de la unufoja metrokarto, se oni redonas ĝin al la redonmaŝino, en la halo de la alvenstacioj.

Eblas atingi la urbon kaj la kongresejon ankaŭ per taksioj kaj busoj.

Prame. De Ĉinio kaj Japanio oni povas atingi Koreion prame. De Ĉinio la pramoj alvenas al la korea haveno Incheon, en kiu oni povas preni buson 12 aŭ 24 ĝis la metroa haltejo Dongincheon (동인천역) kaj tie preni la metrolinion 1 ĝis la haltejo HUFS; la tuta vojaĝo povas daŭri ĉirkaŭ 2 horojn. De Japanio la pramoj alvenas al la urbo Busan, de kie oni povas atingi la trajnan stacidomon Seulo post 3-hora veturo per la KTX-trajno (la bileto kostas 59800 ŭonojn). Vidi ĉi-supre kiel iri me- troe de la stacio Seulo ĝis la kongresejo.

La kongresejo troviĝas je ĉ. 200 metroj de la metroa haltejo HUFS (eliroj n-ro 1, 5 aŭ 6) fine de la strato Hwigyeong-ro.

Klimato
En Koreio regas modera klimato. La vintro estas malvarma kaj seka, influata de la kontinenta kontraŭciklono; la somero estas tre varma kaj humida, influata de la nordpacifika kontraŭciklono. La averaĝa alta temperaturo en Seulo en julio kaj aŭgusto estas 27°C — povos esti pli malvarme, sed ankaŭ eblas ke la temperaturo atingos 35°C. Konsilindas kunporti pluvmantelon aŭ ombrelon.

Lingvoj
La oficiala lingvo estas la korea; ĝi havas 14 konsonantojn kaj 10 vokalojn.
Multaj gejunuloj scipovas la anglan. Konsilindas scipovi almenaŭ legi koreajn vortojn antaŭ ol alveni al Koreio.

Mono
En Koreio oni uzas ŭonojn (KRW, ₩). Moneroj: 10, 50, 100, 500 ŭonoj. Biletoj: 1000, 5000, 10 000, 50 000. Ĉiuj biletoj estas akceptataj, tamen la bileto de 10 000 estas populare uzata. En januaro 2017 unu eŭro valoris proksimume 1250 ŭonojn. Eblas ŝanĝi monon precipe en flughavenoj kaj bankoj. Bankoj laboras dumsemajne de 9h00 ĝis 16h00. Preskaŭ ĉiuj vendejoj, restoracioj kaj hoteloj akceptas debet-/kreditkartojn.

Elektro
La elektra tensio estas 220-volta. La surmuraj konektilingoj estas rondaj dupolusaj, samaj kiel en la plej multaj eŭropaj landoj.

Loka tempo
UTC+9 horoj (somere).

Telefonado
La prefikso por telefoni al Koreio de eksterlando estas +82; tiam oni ellasu la komencan nulon de la numero. Por telefoni de Koreio al eksterlando: 001 aŭ 002 + landa kodo + telefonnumero. Gravaj numeroj: 112 por polico, 119 por fajrobrigado, savobrigado kaj urĝa medicina helpo.

Interreto
En pluraj hoteloj, restoracioj, kafejoj ktp troveblas senpagaj retkonektoj. Ankaŭ en la kongresejo mem estos senpaga sendrata interreta konekto. Eksterlandanoj povas aĉeti korean SIM-karton por telefonado kaj retkonekto nur ĉe AREX en la flughaveno Incheon.

Medikamentoj
Se vi uzas preskribitan medikamenton, bv. kunporti la kuracistan recepton skribita per latinaj literoj. Proksime de la kongresejo estas apotekoj, malfermitaj kutime de 9h00 ĝis 22h00.

Sanservo
Estas konsilinde ke kongresanoj havu sanasekuron por la daŭro de la vojaĝoj plus restado. UEA ne respondecas pri asekuro de kongresanoj.

Trinkmono
En Koreio oni ne kutimas doni trinkmonon.

Trinkakvo
La kranakvo estas senprobleme trinkebla. Eblas ankaŭ aĉeti mineralan akvon plejparte sengasan.

Enurba trafiko
La ĉefa publika transportilo en Seulo estas la metroo. Seulo havas tre ampleksan metroan sistemon, kiu konsistas el 18 linioj kaj 541 haltejoj kaj konektas Seulon kun ĉiudirektaj najbaraj urboj. Unufojan veturkarton oni povas aĉeti ĉe aŭtomataj vendmaŝinoj apud la metroaj enirejoj. La baza prezo ĝis 10 km da metroa veturo estas 1850 ŭonoj (1350 por veturo + 500 por kaŭcio). Enirante kaj elirante oni tuŝu la terminalon per la unufoja veturkarto aŭ trafika karto kaj elirinte enmetu nur la unufojan veturkarton en specialan aparaton ĉe la elirejo por ricevi la kaŭcion de 500 ŭonoj.

Ĉe haltejoj, kioskoj kaj oportunaj butikoj eblas aĉeti la reŝargeblan trafikan karton T-money (la karto mem kostas 2500-5000 ŭonojn) por metroo, buso kaj trajno, kiu validas por la tuta lando; T-money havas rabaton nur por infanoj (ĝis 12 jaroj) kaj neplenkreskuloj (ĝis 18 jaroj) post la registriĝo.

En Seulo funkcias ĉirkaŭ 8000 publikaj busoj kaj oni povas pagi ĉe la ŝoforoj kontante aŭ per la trafika karto. Unufoja enurba busveturo kostas 1300 ŭonojn. Ekzistas multaj taksioj dividitaj en du specoj. Unu estas mezgranda taksio, kiu estas ĝenerale arĝentkolora kun blua signo sur la tegmento, kostas 3000 ŭonojn ĝis 2 km; la alia estas luksa taksio, korelingve 모범 (Mobeom taxi), kiu estas nigra-kolora kun flava signo sur la teg- mento, kaj kostas 5000 ŭonojn ĝis 3 km. Seulo estas tiom granda kaj homplena, ke la urbo havas signifan problemon de intensa trafiko. Konsilindas kalkuli pli da tempo ol kutime por atingi la celon kaj veturi metroe.

Sekureco
Koreio estas ĝenerale tre sekura lando, sed, kiel ĉie, estu atentema pri dokumentoj, valoraĵoj, mono ktp. Antaŭ ol eniri taksion, prefere demandu la ŝoforon, kiom kostos la veturado.

Lingvaj kursoj
Esperantaj kursoj

Dum la UK estos Esperantaj kursoj celitaj al komencantoj kaj por prakti kado de la lingvo.

Korea eksprese
Kiel kutime dum UK-oj, estos bazaj lecionoj pri la loka lingvo, la korea, kun la celo babiligi pri simplaj ĉiutagaĵoj.

Kiel mendi servojn?
Ĝeneralaj kondiĉoj de mendado

La kondiĉoj de mendoj kaj malmendoj estas priskribitaj dorsflanke de la mendilo kaj en la Dua Bulteno. Mendante, ĉiu kongresano akceptas tiujn kondiĉojn. Bonvolu nepre legi ilin antaŭ ol plenigi kaj sendi vian mendilon.

Frueco de la mendo kaj alternativoj
Ĉar la mendeblaj kapacitoj ne estas senlimaj kaj precipe ĉar la kongreso okazas dum la turisma sezono, gravas mendi kiel eble plej frue. Tial gravas ke ĉe ĉiu mendo oni nepre menciu ankaŭ alternativajn loĝvariantojn. El la reta mendilo eblas scii, kiuj hoteloj ankoraŭ havas liberajn lokojn.

Limdatoj
La limdato por fari mendojn estas la 15-a de majo 2017. Mendojn post tiu dato oni plenumos nur escepte, ĝis la 1-a de junio, kaj nepre kontraŭ krompago (40 eŭroj por loĝado kaj antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj kaj 20 eŭroj por la ceteraj ekskursoj/bankedo k.a.). Eblas malmendi sen punpago nur ĝis la 15-a de aprilo 2017. Tamen tio kostos al la malmendanto 15 eŭrojn pro administrado. Pri la ceteraj malmendaj reguloj konsultu la dorsflankon de la mendilo. La mendilon kaj pagon bv. sendi ĉiam al la sama adreso.

Plenumo de mendoj
La mendojn oni traktos nur post la ricevo de la koncerna pago.

Bankedo
La bankedo okazos en la Memorhalo Reĝo Sejong, 1800 m for de la kongresejo (adreso: 세종대왕 기념관 1-157 Cheongnyangri-dong, Dongdaemun-gu, Seoul), la 24-an de julio je la 19h30.

La bankedo konsistos el:
Dekoj da malsamaj, tipe koreaj manĝaĵoj,
inkluzive vegetarajn, libere elekteblaj el la bufedo

Desertoj

Trinkaĵoj
Biero, soju (korea alkoholaĵo 19%), sukoj, gastrinkaĵoj, akvo, teo/kafo. Oni rajtos kunporti proprajn trinkaĵojn, ekzemple vinon, laŭplaĉe.
Prezo: € 50

Aranĝoj ĉirkaŭ la UK

ILEI, 15 – 22 julio

La 50-a Kongreso de ILEI, kun la temo “Edukado al respekto-plena turismo”, okazos en Busan, Korea Resp. Pliaj informoj: www.ilei.info.

Komercistoj, 20 – 22 julio

La 1-a Komuna Konferenco de IKEF okazos en Seulo. Pliaj informoj kaj aliĝo: http://kara123453.wixsite.com/mysite

IIK, 22 – 29 julio

La 46-a Internacia Infana Kongreseto, kun la temo “Kolora mondo”, okazos en Seulo, ĉ. 10 km for de la UK. Pliaj informoj kaj aliĝo: bertosch.free.fr/iik2017/.

Meditado, 29 julio – 1 aŭgusto

E-Renkontiĝo de Meditado okazos en Iksan kaj Yeongsan, Korea Resp. Pliaj informoj: http://blog.chojus.com/4682

Sennacieca Asocio Tutmonda, 29 julio – 5 aŭgusto

La 90-a SAT-Kongreso okazos en Gimpo, Koreio. Pliaj informoj kaj aliĝo: http://sat90.org/.

IJK, 5 – 12 aŭgusto

La 73-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Aneho, Togolando. Pliaj informoj: http://tejo.org/agado/internacia-junulara-kongreso/.

Pliaj informoj
Disdonado de reklamiloj kaj informiloj
UK estas la plej bona okazo por informi la movadan publikon pri nova iniciato, speciala agado de via faka asocio, reklami novan eldonaĵon, fari donacon al ĉiuj kongresanoj, anonci renkontiĝon, kurson, varon ktp. Plej efike estas meti la informi- lon en la dokumentujon kiun ricevas ĉiu kongresano. Tiu servo kostas € 275 kaj necesas peti permeson de la Estraro de UEA (bv. kontakti la CO); nenio rajtas esti distribuata kongreseje sen tiu permeso.

Salonmendoj, standoj kaj budoj
Ĉiuj fakaj asocioj konataj al UEA ricevis mendilon pri salono por sia kunveno dum la UK. Salonmendoj devas atingi la Centran Oficejon ĝis la 31-a de marto de la kongresa jaro. Malfruajn mendojn oni traktas malprioritate kaj eblas postuli por ili ekstran lupagon. Salonon por kunveno ne povas mendi individuo (ekz. por prelego), sed nur asocioj. Se via asocio ne ricevis la mendilon, bv. peti ĝin ĉe la konstanta adreso. Asocioj, movadoj, firmaoj, eldonejoj, revuoj aŭ grupoj kiuj volas aparte informi, disdoni broŝurojn, kolekti kotizojn k.s., povas mendi standon aŭ lokon por instali sian budon dum la kongreso (€ 400). La budon oni ne rajtas uzi por komercaj celoj (vendado de libroj, insignoj k.s.), sed jes por kolekti mendojn.

Kongresa Libroservo
Jen unika okazo aktualigi vian bibliotekon: en la Kongresa Libroservo multaj novaj libroj estos unuafoje lanĉitaj kaj plurajn titolojn eblos aĉeti kun speciala rabato. Ĝi havas ekskluzivan rajton vendi librojn kaj aliajn esperantaĵojn dum la UK. Por vendigi viajn eldonaĵojn, necesas oferti ilin al la Libroservo de UEA (CO) minimume du monatojn antaŭ la kongreso.

Pagmanieroj
Estas diversaj kontoj kaj manieroj per kiuj oni povas pagi siajn kongresajn mendojn. Elektu tiun kiu estas por vi la plej oportuna. Tamen bv. noti ke la plej sekura kaj rapida vojo estas banka monĝiro. Bv. konsideri malfermon de konstanta konto ĉe UEA, ĉar tio havas plurajn avantaĝojn. Bv. ĉiam sendi pagojn kaj rilatajn mendilojn al la sama instanco.

La pagojn por mendoj faru rekte laŭ unu el jenaj manieroj:

Banko. Per ĝiro al unu el jenaj kontoj, je la nomo de Universala Esperanto-Asocio:

 • Nederlando: ABN AMRO-Bank, IBAN: NL86 ABNA 0426 9014 44 (BIC: ABNAN L2A) aŭ ING Bank, IBAN: NL93 INGB 0000 6273 37 (BIC: INGBNL2A);
 • Je la nomo de Universala Esperanto- Asocio al la konto en:
  • Belgio: Bpost Bank, IBAN: BE54 0001 6318 3197 (BIC: BPOTBEB1XXX)
  • Germanio: Postbank, IBAN: DE51 3701 0050 0318 2915 09 (BIC: PBNKDEFF)
  • Svedio: Nordea, IBAN: SE95 9500 0099 6042 0074 3740 (BIC: PBNKDEFF)
  • Svislando: Postfinance, IBAN: CH86 0900 0000 1200 2310 0 (BIC: POFICHBEXXX).

De ekster Nederlando nepre aldonu 10 eŭrojn por la bankokostoj.

Ĉekoj. Bankan ĉekon bv. sendi al la konstanta adreso. Ĝi estu en eŭroj kaj nepre aldonu 25 eŭrojn por la banko kostoj. Prefere sendu ĉekojn titolitajn al unu el la bankoj en Nederlando. Ĉiam bv. klare indiki la celon de via pago.
Kreditkartoj. Eblas pagi ankaŭ per Visa, Eurocard, Mastercard kaj American Express, indikante la kartonumeron, ĝian validodaton kaj la 3 kontrolciferojn malantaŭe sur la kartoj (CVC-numero). Tiukaze bv. aldoni 5% al la pagata sumo por administraj kostoj. Por grandaj sumoj estas konsilinde uzi alian pagmanieron.

Paypal. Eblas pagi pere de Paypal uzante la adreson financoj@.spamaĵo?co.uea.org. Bv. aldoni 5% al la pagata sumo pro administraj kostoj.

Asekuro
La kongreskotizo inkluzivas nenian asekuron: ĉiu aliĝinto zorgu mem pri taŭga vojaĝasekuro. La UK ne repagas mendojn (loĝado, ekskursoj k.a.) se la malmendo venas post la limdato. Ĉar temas pri relative grandaj sumoj, estas konsilinde asekuri sin kontraŭ eventuala nepartopreno.

Donacoj
La UK bonvenigas donacojn por:

 • Adoptaj Gepatroj: subvencias partoprenon en la Infana Kongreseto de infanoj el landoj kun transpagaj problemoj.
 • Fondaĵo Canuto: helpas membrigon al UEA de esperantistoj el landoj kun transpagaj problemoj.
 • Triamonda Kaso: helpas al kongresanoj el triamondaj landoj.
 • Blindula Kaso: helpas al blindaj kongresanoj.
 • Volontula Fondaĵo: subtenas volontulan servon ĉe la Centra Oficejo.
 • Ĝenerala Kaso: por la ĝenerala subteno al la organizado de la UK.
 • Arta Kaso: helpas financi artistojn por prezentiĝo dum la Universalaj Kongresoj.

Mencio pri ĉiu donacinto aperos en la Kongresa Libro kaj en la revuo Esperanto.

Kontaktinformoj
Centra Oficejo de UEA, Kongresa Fako:
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando; tel. +31 (0)10 436 1044, fakso: +31 (0)10 436 1751; retadreso: kongresoj@.spamaĵo?co.uea.org.

Pri ĉiuj aferoj bv. korespondi nur kun la CO kaj neniam skribi al LKK. La membroj de LKK ne traktas individuajn petojn kaj leterojn kaj ne respondos ilin.