Ekskursoj

Antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj

La antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj okazos en Koreio, konatigante la partoprenantojn kun la plej belaj kaj interesaj turismaj allogaĵoj de la lando.

Ekskursoj

Atente traleginte la priskribojn bv. elekti la servon kaj plenigi klare (preslitere) la koncernan parton de la mendilo.

Ĉiuj ekskursoj startas de la kongresejo, krom se alie indikite (ĉu en la ekskursa priskribo, ĉu sur la ekskursa bileto). Klopodu veni dek kvin minutojn antaŭ la indikita starthoro de la ekskurso. Ĉiujn ekskursojn akompanos Esperantlingvaj gvidantoj. Ili ne estas profesiaj ĉiĉeronoj sed nur bonvolaj helpantoj. Bv. indulgi ilin per pacienco kaj samideana komprenemo. Ili faros sian plejeblon por bone servi al vi.

Kun la kongresaj dokumentoj ĉiuj mendintoj ricevos koverton kun la biletoj de la menditaj ekskursoj kun la bazaj informoj pri ili (dato, horo, buso), kiuj eventuale povos malsami al tiuj presitaj en la Dua Bulteno. Kaze de malsameco validas la informoj presitaj sur la biletoj.

Ne forgesu preni ŝirmilojn kontraŭ suno, vento kaj eventuale pluvo. Bv. noti, ke kelkaj ekskursoj povas esti netaŭgaj por homoj kun marŝhandikapoj; la priskribo de la ekskurso kutime mencias tion.

Ekskursaj kondiĉoj

Ĉar la ekskursoj dependas de minimumo da partoprenantoj, la organizantoj rezervas al si la rajton eventuale nuligi ilin aŭ altigi la prezojn de iuj el ili. En tiuj kazoj ni klopodos averti vin kiel eble plej frue antaŭ la kongreso por ke eblu ŝanĝi aŭ nuligi la ekskurso(j)n.

Antaŭkongresa ekskurso

17.07 Enloĝiĝo en Center Mark Hotel, Seulo (sen matenmanĝo).

18.07 Je la 8h30 busa ekvojaĝo. Tagmanĝo. Vizito de la kastelo en Jinju, gastronomia kaj historia urbo, konata interalie pro sia sieĝo dum la Imjin-milito. Vojaĝo al Busan, la dua urbo de Korea Respubliko, situanta en la plej suda parto de la lando. Vizito de la UN-parko, kie troviĝas la sola UN-tombejo de la mondo, omaĝe al la pereintoj dum la Korea Milito. Kiel vespermanĝo oni havos la specialaĵon dolsotbap, rizaĵon kuiritan kun i.a. nuksoj, pinarbaj semoj, legomoj en ŝtona kuirilo. Tranokto.

19.07 Matenmanĝo. Ekskurso al Dongbaeksum, urba parko kun interesa historio kaj belegaj vidaĵoj, i.a. al la golfo. Iro al Ulsan, industria urbo ĉ. 70 km for de Busan. Vizito de la parko Daewangam kun ĝia centjara pinarbaro. Tagmanĝe oni havos la tipe sud-sudkorean eonyang bulgogi. Daŭrigo al Gyeongju, iama ĉefurbo de la lando, konata ankaŭ kiel muzeo sen muroj. Vizito de la templo Bulguksa kaj de la Gyeongju Nacia Muzeo. Vojaĝo al Daegu, la kvara plej granda urbo de la lando. Vespermanĝo kaj tranokto.

20.07 Matenmanĝo. Ekveturo al la tradicia vilaĝo Andong Haheo, en la listo de Unesko kiel monda heredaĵo. La vilaĝo estas fama pro la tradiciaj domoj, temploj, naturo kaj ankaŭ pro la loka kuirarto. Tagmanĝo. Veturo al Wonju por viziti la Temparkon Hanji. Hanji (laŭlitere: Korea Papero) havas pli ol 1000 jarojn da historio. La kompleksa preparado de la papero kaj ĝiaj utiloj, i.a. vestaĵoj, ŝuoj kaj mebloj, estos detale montrataj dum la vizito. Iro al Sokcho kaj vizito de la urbo kaj de la pavilono Yeonggeumjung, kun neforgesebla vido al la maro. Tranokto.

21.07 Matenmanĝo. Veturo al la tria plej alta monto de Koreio, monto Sorak, kaj al la templo Shinheungsa, konsider- ata la plej malnova Zen-templo en la mondo. La plej atentokapta objekto en la loko estas la 14,6 m alta 108 tuna bronza statuo de Budho, realigita per donacoj por simboli la deziron de la korea popolo reunuecigi la dividitan landon. Tagmanĝo. Vizito de unu el la plej belaj pavilonoj en la regiono, Gyeongpodae, rande de lago ĉe la marbordo. Veturo al Yeoju, la naskiĝurbo de la lasta imperiestrino de Koreio, Myeongseong, por viziti la Tombon de la Granda Reĝo Sejong. Ĝi daŭre estas la plej granda turisma allogaĵo de la regiono. Pluvojaĝo al Seulo, kie oni alvenos ĉirkaŭ la 18h00. Fino de la servoj.

Prezo de la ekskurso en unupersona ĉambro € 740;
Dulita ĉambro € 560 p.p.

Por ekstraj noktoj, bv. kontakti la Kongresan Fakon de UEA.

Postkongresaj ekskursoj

29.07 Enloĝiĝo en Center Mark Hotel (matenmanĝo ne inkluzivita).

30.07 Matena ekiro al Mungyeong (laŭlitere: “aŭdante bonajn novaĵojn”), agrikulturetosa urbo, plena je historio kaj vidindaĵoj. Rigardo de la pasejo Mungyeong Saejae kun ĝia fortikaĵo konstruita en la Joseon-periodo, celita por regi la vojon de Busan al Seulo. Tagmanĝo. Veturo al la tradicia vilaĝo Andong Hahoe, en la listo de Unesko kiel monda heredaĵo. La vilaĝo estas fama pro la tradiciaj domoj, temploj, naturo kaj ankaŭ pro la loka kuirarto. Veturo al Daegu, la kvara plej granda urbo de la lando, plena je parkoj, apudaj montoj, vigla komerco kaj tropika klimato. Vespermanĝo. Tranokto.

31.07 Matenmanĝo. Vizito de la rigardejo de la Parko Absan, la monto plej proksima al la urbo, kun diversaj promen- vojoj, budhismaj temploj kaj muzeoj. Veturo al Cheongdo por vizito de la Vintunelo, malnova trajntunelo nuntempe utiligata por stoki, prezenti kaj vendi la regionajn vinojn. Romantika loko kun kelkaj kromaj artverkoj. Tagmanĝo. Iro al Miryang (ankaŭ konata kiel Milyang) por viziti la lokan templon. Preterpaso de la belega Hamyang-regiono por iri al Changwon, la oka urbo de la lando kun riĉa historio kaj promesplena estonto. La urbo havas multajn parkojn kaj stimulas sciencon kaj arton per diversaj agoj. Vespermanĝo kaj tranokto.

1.08 Matenmanĝo. Vojaĝo al Busan. Vizito de la parko Taejongdae, natura parko kun ekstaza naturo, klifoj, faciligiloj por komforta turismado kaj ampleksa alrigardo al la maro el la sud- orienta parto de la duoninsulo. Pluiro al la UN-parko, kie troviĝas la sola UN-tombejo de la mondo, omaĝe al la pereintoj dum la Korea Milito. Tagmanĝo. Vizito de la Oryukdo-ĉielpromenejo, ŝtalvitra strukturo 35 m super la maro, ĉe la loko kie la Orienta kaj Suda Maroj renkontiĝas. Konatiĝo kun la budhisma templo Haedong Yonggunsa (1376), unu el la solaj kaj plej grandaj konstruitaj sur la marbordo, kaj kun Dalmaji Gogae, turisma monteto populara inter geaman- toj kiuj venas ĝui la vidon al la plaĝo, maro kaj la luno. Vespermanĝo. Tranokto.

2.08 Matenmanĝo. Transporto al la flughaveno de Busan, Gimhae (PUS). Fino de la servoj.

Prezo de la ekskurso en unupersona ĉambro: € 760; dulita ĉambro: € 568 p.p.

Por ekstraj noktoj, bv. kontakti la Kongresan Fakon de UEA.

29.07 Tranokto en Center Mark Hotelo (sen matenmanĝo).

30.07 Ekveturo al Jeonju, en 2010 nomita Internacia Malrapida Urbo, rekone al ĝia malstreĉa vivoritmo. Tagmanĝo. Vizito de la internacie fama vilaĝo Jeonju Hanok, kiu havas pli ol 800 tradiciajn koreajn domojn, nomatajn Hanok, de la muzeo Gyeonggijeon kaj de la katedralo Jeondong. Vojaĝo al Damyang por konatiĝi kun la Damyang-bambuĝardeno Juknokwon. La loko estas tiel vasta, ke plena vizito daŭras ĉ. 1 horon. Pluiro al Sosaewon, tipe korea ĝardeno, konstrui- ta en 1520; inspirplena loko, estis ofte elektata de disĉiploj de Konfuceo por diskuti akademiajn temojn kaj verki siajn laboraĵojn. Vespermanĝo. Tranokto.

31.07 Matenmanĝo. Vojaĝo al Boseong, kie oni aprezos la magiajn pejzaĝojn de la teplantejoj. Tagmanĝo. Konatiĝo kun la insulo Yeosu Odongdo, ĝia lumturo, kun la eta templo Hyangilam. Iro al Gwangyang. Vespermanĝo. Tranokto.

1.08 Matenmnaĝo. Ekveturo al Umeokultivejo, tipa por la regiono. Pluiro al Jinju, kie oni vizitos la kastelon. Jinju estas gastronomia kaj historia urbo, konata interalie pro sia sieĝo dum la Imjin-milito. Tagmanĝo. Vojaĝo al Changwon, la oka urbo de la lando, kun riĉa historio kaj promesplena eston- to. La urbo havas multajn parkojn kaj stimulas sciencon kaj arton per diversaj agoj. Konatiĝo kun tipaj regionaj domoj. Daŭrigo al Busan. Vizito de Dongbaeksum, urba parko kun interesa historio kaj belegaj vidaĵoj, i.a. al la golfo. Vespermanĝo. Tranokto.

2.08 Matenmanĝo. Transporto al la flughaveno de Busan. Fino de la servoj.

Prezo de la ekskurso en unupersona ĉambro: € 775; dulita ĉambro: € 570 p.p.

Por ekstraj noktoj, bv. kontakti la Kongresan Fakon de UEA.

2.08 Matena flugo el Busan (PUS) al la insulo Jeju. Jeju estas ege populara ekskursocelo kaj de koreoj kaj de internaciaj turistoj. Krom pri politika aŭtonomio, la insulo estas konata pro siaj unikaj pejzaĝoj, historio kaj legendoj. Tagmanĝo. Vizito de la Tradicia Naturmuzeo Jeju kaj de la Naturforsta ripozejo Jeomul. Konatiĝo kun la vulkankratero ĉe Sangumburi.

3.08 Matenmanĝo. Vizito de la loka botanika ĝardeno. Iro al la Jusangjeolli- klifoj, tagmanĝo, rigardo al la Oedolgoe- roko, konatiĝo kun la Jungbang-akvofalo kaj vizito al la Tradicia Vilaĝo Seongeup.

4.08 Matenmanĝo. Veturo al la Seongsan (Sunleviĝa Monto), listigita kiel monda heredaĵo de Unesko. Iro al Seopjikoji, loko kie diversaj televidserioj de Koreio estis filmitaj. Promeno en Bijarim, muskata praarbaro. Tagmanĝo kaj transporto al la flughaveno por la flugo al Seulo. Alveno en la flughaveno Gimpo (GMP) ĉirkaŭ la 17h30. Fino de la servoj.

Prezo de la ekskurso en unupersona ĉambro: € 680; dulita ĉambro: € 620 p.p.

Por ekstraj noktoj, bv. kontakti la Kongresan Fakon de UEA

29.07 Enhoteliĝo en Center Mark Hotel (sen matenmanĝo).

30.07 Frumatena transporto al la flughaveno Gimpo por la flugo al la insulo Jeju. Alveno. Tagmanĝo. Rigardo al la roko Jongduam (Draka Kapo), vizito de la Tradicia Naturmuzeo Jeju kaj parko. Vespermanĝo. Tranokto.

31.07 Matenmanĝo. Vizito de la Te- muzeo Osulloc, la unua te-muzeo en Koreio kaj elektita de la revuo Designboom kiel unu el la 10 plej bonaj muzeoj en la mondo. Iro al unu el la diversaj parkoj de la insulo. Tagmanĝo. Vizito de la Botanika Ĝardeno. Pluiro por rigardi al la sesflankaj ŝtonoj ĉe la klifoj Jusangjeolli. Promeno al la regiono de la Oedolgoe-roko. Vespermanĝo. Tranokto.

1.08 Matenmanĝo. Iro al la insuleto Udo, kie oni konatiĝos kun la ĉarma kamparana loka etoso. Tagmanĝo. Veturo al la Seongsan (Sunleviĝa Monto), listigita kiel monda heredaĵo de Unesko. Iro al Seopjikoji, loko kie diversaj televidserioj de Koreio estis filmitaj. Vizito de la Marista Muzeo. Vespermanĝo. Tranokto.

2.08 Matenmanĝo. Vizito de la Mistera Strato, loko, kie objektoj defias la graviton. Vizito de la temparko Sumokwon por vidi i.a. la 3- kaj 5-dimensiajn skulptaĵojn en glacio. Tagmanĝo. Iro al la flughaveno por la flugo al Seulo. Alveno en la flughaveno Gimpo (GMP) ĉirkaŭ la 17h30. Fino de la servoj.

Prezo de la ekskurso en unupersona ĉambro: € 859; dulita ĉambro: € 746 p.p.

Por ekstraj noktoj, bv. kontakti la Kongresan Fakon de UEA.

Ekskursoj dum la kongresa semajno

Tuttagaj ekskursoj

La korea senarmeigita zono (KSZ), je ĉ. 70 km de Seulo, estis kreita ĉe la fino de la korea milito en 1953 por servi kiel bu froareo inter ambaŭ Koreioj. La zono, longa je 250 km kaj vasta je 4 km, estas prezervita, senhoma, kaj la plej granda naturrezervejo de Azio, kun abundaj faŭno kaj flaŭro. En ĝi troviĝas la renkon tiĝejo Panmunjeom inter la du ŝtatoj.

Imjingak estas parko ĉe la bordo de la rivero Imjingang proksime de KSZ. Ĝi havas multajn statuojn kaj monumentojn rilatajn al la Korea Milito kaj estis fondita por konsoli homojn el ambaŭ flankoj, kiuj ne povas reveni al siaj hejmlokoj por revidi parencojn aŭ amikojn pro la dividiĝo de la Korea duoninsulo. El la elrigardejo vidiĝas tero de Norda Koreio. Vi propraokule konatiĝos kun tiu unika regiono kaj spertos la restaĵon de la mal- varmamilita erao. Kunporti pasporton!

La korea folklora vilaĝo Minsokchon estas subĉiela vivanta muzeo en la urbo Yongin kaj ĝi tutece prezentas la tradician vivon de la 500-jara dinastio Joseon. La vilaĝo estas tre populara turismejo por koreoj kaj eksterlandanoj. Ĝi estis fondita en 1974 kaj havas ĉirkaŭ 270 tradiciajn konstruaĵojn de malsamaj sociaj klasoj el diversaj regionoj. La vilaĝo havas ankaŭ tradician bazaron, manĝejojn kaj man- laborejojn. Roluloj amuzas la vizitantojn per tradiciaj ludoj kaj spektakloj por ke tiuj povu sperti la tradician korean kulturon.

La reĝo Jeongjo translokis la tombon de sia patro al la urbo Suwon fine de la 18-a jc kaj ĉirkaŭigis ĝin per la defenda fortikaĵo Hwaseong, kiu longas je 6 km. Nuntempe ĝi ĉirkaŭas la centron de la urbo. La fortikaĵo havas kvar pordegojn, bastionojn, kanonturojn, fumsignalajn turojn, arkpafejojn, gvatoturojn, sekretajn pordojn kaj aliajn. Ĝi prezentas ĉiujn elementojn de korea fortikaĵo kaj bone montras ĝian arkitekturan teknikon. La fortikaĵo estis listigita en 1997 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko.

Jeonju estas grava urbo de la sud- okcidenta regiono de Koreio. Ĝi estis la ĉefurbo de la dinastio Hubaekje (892- 936) kaj la spirita ĉefurbo de la dinastio Joseon (1392-1897), kies fondoreĝo devenis de tie, konata kiel la urbo de tradiciaj artoj kaj unu el la plej vizitataj turismaj urboj en Koreio. La plej alloga turismejo estas la vilaĝo Hanok, kio signifas ‘korea tradicia domo’. La vilaĝo, kun pli ol 800 koreaj tradiciaj konstruaĵoj, ekestis antaŭ 100 jaroj por kontraŭi la disvastiĝon de japanaj loĝdomoj en la urbo. La kontrasto inter la antikva kaj moderna arkitekturoj vekas apartan, belan senton. La urbo estas fama ankaŭ pro bongustaj manĝaĵoj, ekzemple, bibimbapo (miksita rizo kun multaj sezonaj legomoj) kaj loka makolio kun diversaj medicinaj herboj. Krome, la urbo estas la centro de pansorio (ĝenro de korea muzika rakontado plenumata de unu kantisto kaj unu tamburisto), listigita de Unesko en 2003 kiel nemateria kultura heredaĵo de la homaro.
Buyeo (historia nomo: Sabi) estis la lasta ĉefurbo (538-660) de la dinastio Baekje (18 a.K.–660 p.K.). Buyeo devenas de la nomo de la antikva korea regno Buyeo (2-a jc a.K.–494 p.K.), kiu regis en la nuna regiono de Manĉurio. En la loko estis fondita la kultura komplekso de Baekje kaj la historiaj areoj estis listigitaj en 2015 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko. La komplekso inkluzivas diver- sajn allogaĵojn, el kiuj oni vizitos la reĝan tombaron Neungsanni, la surmontajn fortikaĵojn Busosanseong kaj Naseong, la rokon Nakhwaam, el kiu laŭlegende tri mil servistinoj ĵetis sin en la riveron pro la disfalo de la tiama dinastio, la nacian muzeon kun multaj arkeologiaj malkovraĵoj, la templon Jeongnimsa kun kvinetaĝa granita pagodo, la unuan arte- faritan lagon de Koreio kaj aliajn. Krome ni ĝuos montpejzaĝon per plezurŝipo. Oni ekscios pri la 700-jara dinastio Baek- je, kiu regis en la Korea duoninsulo kun la aliaj du regnoj de Goguryeo kaj Silla.
Ganghwa, insulo proksime de Incheon, pro sia unika geografia situo, influis la leviĝon kaj ruiniĝon de siatempaj potencoj. Estas dirite, ke Dangun, la fondinto de la antikva korea dinastio Gojoseon (?–108 a.K.), konstruigis altaron sur la pinto de la monto Manisan kaj dediĉis oferojn al siaj prauloj. En la 13-a jc la kortego de la dinastio Goryeo rifuĝis en la insulo kaj Ganghwa rolis kiel la dua ĉefurbo, kiam Mongolio invadis Koreion en 1232. Post kiam Goryeo kapitulacis al la mongoloj, la militistaj koreaj elitoj ribelis (1270-1273) kontraŭ Goryeo kaj la invadantoj. Ĉi tie okazis bataloj kontraŭ la franca, usona kaj japana mararmeoj en la dua duono de la 19-a jarcento. La templo Jeondeungsa estis fondita en la kvara jarcento kaj, post incendio, restaŭrita en 1621. Ekde 1678 ĝi estis unu el la kvar lokoj, en kiuj oni konservis La Kronikojn (1413-1865) de la Dinastio Joseon. La Kronikoj estis listigitaj en 1997 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko. La regiono havas vastan marskon, kie eblas propramane kapti konkojn, krabojn kaj aliajn estaĵojn el la mara ŝlimo. Ne rekomendita por homoj kun marŝproblemoj.
Yeoju situas en la loko de ebenaĵo kaj altaĵo ĉe la rivero Namhangang kaj estas fama pro sia bongusta rizo. La templo Silleuksa estas la sola templo en Koreio, kiu estis konstruita ĉe riverbordo. La templo estis fondita de la fama budh- ana monaĥo Wonhyo en 580. Ĝi fariĝis preĝloko dediĉita al la tombo de la reĝo Sejong (1397-1450), kiu estis translokita en 1469 al Yeoju. La templo havas plurajn trezorojn kaj en ĝia korto staras 500-jara junipero kaj 600-jara ginko. La ceramika muzeo situas en Icheon najbare de Yeoju. Icheon estas konata kiel la centro de korea ceramika industrio kaj tie ekestis ceramikarta vilaĝo kun pli ol 200 metiejoj, kie oni povas rigardi kaj aĉeti altnivelajn ceramikaĵojn. Jen la plej bona okazo konatiĝi kun la historio kaj tradicio de la korea ceramika arto.

Duontagaj ekskursoj

La palaco Gyeongbonkgung (1395), estis la reĝa ĉefpalaco de la dinastio Joseon ĝis 1592, kiam la japanaj invad- antoj forbruligis plejparton de la palacaj konstruaĵoj. Ĝi servis kiel domo de la reĝoj kaj reĝa personaro kaj ankaŭ kiel la registara oficejo kaj estis simbolo de la nacia suvereneco, tial sisteme detruita dum la japana okupo. Plene restaŭrita en 1990, la palaco nun en preskaŭ sia origi- nala formo estas la plej bela kaj granda el ĉiuj kvin palacoj de la dinastio Joseon. En ĝi troviĝas ankaŭ la nacia palaca muzeo kaj la nacia folklora muzeo.

Gwanghwamun estas la enira ĉefpordego al la palaco Gyeongbokgung. Sarangchae estas la historia memordomo de la korea prezidentejo, kiu prezentas la pasintecon, nuntempon kaj estontecon de Koreio kaj Seulo kaj eksponas ankaŭ koreajn tradiciajn metiaĵojn kaj aĵojn rila- tajn al la diversaj sinsekvaj prezidentoj.

La palaco Changdeokgung estis ekkonstruita en 1405 kiel la dua palaco oriente de Gyeongbokgung, sed rolis kiel la ĉefpalaco post la forbrulo de Gyeongbokgung. La palaco estis plej longatempe loĝata de reĝoj kaj preferata de multaj princoj. Kompare kun Gyeong- bokgung, kiu estis konstruita por intence montri la dinastian dignecon, Changdeokgung estis strukturita kon- forme al la ĉirkaŭa naturo kaj sekvis la palacan tradicion de pli frua epoko kaj plej bone konservas la originalan formon el ĉiuj kvin palacoj de la dinastio Joseon. La malantaŭĝardeno de Changdeokgung estas la sola malantaŭĝardeno de koreaj palacoj kaj reprezentas koreajn tradiciajn ĝardenojn. Pro sia alta valoro la palaco estis listigia en 1997 kiel monda kultura heredaĵo de Unesko.

Insadong troviĝas pli ol 600 jarojn en la kerna parto de Seulo kaj estas konata kiel tradicia areo kaj reprezentas la kulturan historion de Koreio. Ĝiaj stratoj estas plenaj de antikvaĵejoj, artvendejoj, butikoj, galerioj, kafejoj, teejoj kaj restoracioj. Ĝi estas unu el la plej popularaj seulaj turis- mejoj por eksterlandoj.

La dezajna placo Dongdaemun estas multkultura komplekso kaj grava orientilo de Seulo por urba disvolviĝo. La granda konstruaĵareo estas korea moda nabo kaj populara turisma celo. La placo estis konstruita en la estinta loko de la bazo- pilka kaj la piedpilka stadionoj. En ĝi estas informejoj, dezajna muzeo, dezajna galerio, historia salono, konfe- rencejoj, ekspoziciejoj kaj aliaj.

La bazaro Gwangjang estis malfermita en 1905 kaj estas la unua kaj plej granda ĉiutaga bazaro de Koreio kun pli ol 5000 vendejoj de teksaĵoj, vestaĵoj, manlaboraĵoj, tradiciaj medicinaĵoj, kuir- ujoj, memoraĵoj kaj manĝejoj de korea tradicia kuirarto. La bazaro estas fama pro la mungfaba patkuko bindaettok kaj la narkotika algorizaĵo mayakgimbap.

En 1396 Hanyang (la malnova nomo de Seulo) estis ĉirkaŭmurita je 18,6 km por defendi kaj protekti la ĉefurbon de la dinastio Joseon. La muro ligas kvar montojn kaj havas kvar pordegojn kaj kvar pordojn. La muro estis multe detruita dum la japana okupo kaj la korea milito, kaj nun estas 70-procente restaŭrita. Ĉirkaŭ la urbomuro estas pli ol 100 naciaj kaj urbaj kulturaj trezoroj. Piede, dum 3,5 km, oni ekskursos laŭ la urbomuro sur la monto Bukaksan, laŭ la parko Waryong – Malbawigil – preter la pordoj Sukjeong- mun kaj Changeuimun. Dum la monta promenado oni renkontos la ekologian medion, historion, kulturon kaj naturon de Seulo. Plej alloga estas la fascina rigar- do al la Seula urbocentro, kie harmonias tradicio kaj moderno. Ne rekomendita por homoj kun marŝproblemoj.
La botanikejo Hongneung situas en la orienta parto de Seulo, proksime de la kongresejo kaj estas la eksperimenta arbaro de la Korea Arbara Esplorinstituto. La loko antaŭe estis la tombo de la imperiestrino Myeongseong. Post la translokado de la tombo, en 1922 ĝi iĝis la unua botanika arbaro de Koreio. Nun tie troviĝas entute 1224 arbospecioj kaj 811 herbospecioj, el la tuta mondo. Ĝi estas la perfekta loko por ekkoni diversregionajn plantojn el Koreio, ĝui promenadon en la arbaro kaj fuĝi de la somera varmo.
La seula turo YTN (1975), 236 m, situas sur la pinto de la monto Namsan en la urbocentro kaj markas la plej altan punkton en Seulo krom la monda turo Lotte. Supre de la turo estas elrigardejo, el kiu, en hela tago, eblas vidi la tutan urbon. La elrigardeja parto de la turo plene rivoluas dum 48 minutojn. Itaewon estas populara por seulanoj kaj eksterlandaj turistoj. En la kvartalo loĝas multaj eksterlandanoj, inter kiuj usonaj soldatoj, kaj ĝin karakterizas diverslandaj kulturoj. Ĉi tie oni povas ĝui hindan, pakistanan, turkan, tajlandan, germanan, hispanan, italan, anglan, francan kaj meksikan kuirartojn, kiuj ne vaste hav- eblas en Koreio. En ĝi troviĝas multaj vendejoj, kiuj liveras ne nur koreajn produktaĵojn, sed ankaŭ aŭtentikajn importaĵojn. Tial Itaewon estas konata kiel “okcidenta kvartalo”.
En la korea kuirarto estas ne nur kimĉio kaj bulgogio, sed sennombraj specialaj manĝaĵoj. Unu el ili estas la rizkuko tteok, kiu estas farata el la faruno de glueca rizo kun diversaj nuksoj, fruktoj kaj aliaj ingrediencoj. Oni vizitos la rizkukan mu- zeon en la urbocentro. Eksponataj estas diversaj rizkukoj ĝuataj dum festotagoj kaj festenoj en Koreio kaj ankaŭ sezonaj rizkukoj. Vi vidos ankaŭ multajn koreajn manĝaĵojn uzatajn en tradiciaj ritoj.
La Nacia Muzeo de Koreio (1945) estas la ĉefmuzeo de la koreaj historio kaj arto, kaj la kultura organizaĵo, kiu reprezentas Koreion. Ĝi ne nur mon- tras ekspoziciaĵojn, sed ankaŭ plenumas diversajn studojn kaj esplorojn en la kampoj de arkeologio, historio kaj arto. Ĝi konsistas el 6 sekcioj kaj 50 ĉambroj kun 12 044 objektoj. Alte valoraj estas la ora krono el la 5-a jc, la meditanta bodisatvo el la 7-a jc, la ceramika incensujo el la 12-a jc kaj la 5-etaĝa pagodo el la 14-a jc. La muzeo ricevas pli ol tri milionoj da vizitantoj jare, kiu faras el ĝi unu el la plej vizitataj muzeoj en la mondo.

La Nacia Muzeo de Hangulo (2014) temas pri hangulo, la korea alfabeto. Hangulo estis kreita de la reĝo Sejong en 1443, por ke la simpla popolo povu skribi la korean lingvon. Ĝis tiam la kleruloj uzadis la ĉinajn skribsignojn. Vi konatiĝos kun la ekesto, populariĝo kaj lastatempa disvastiĝo de hangulo per tradiciaj kaj multrimedaj kaj interaktivaj ekspozicioj.

Tabelo de dumkongresaj ekskursoj

T = tuttaga ekskurso
M = duontaga ekskurso matene
P = duontaga ekskurso posttagmeze

Kodo Sab 22/07 Dim 23/07 Lun 24/07 Mar 25/07 Mer 26/07 Ĵaŭ 27/07 Ven 28/07 Prezo
E1 T T € 74
E2 T T € 49
E3 T € 56
E4 T T € 48
E5 T T € 48
E6 T € 49
D1 M € 28
D2 M € 29
D3 M € 24
D4 M € 23
D5 M € 23
D6 V € 30
D7 P € 34
D8 P € 28

Antaŭ- kaj
Post-Kongresaj
ekskursoj

제주도, 경주-불국사,
석굴암 안동-하회마을, 양동마을

Tuttagaj
ekskursoj

이천-도자기마을
속리산-법주사, 판문점-DMZ

Duontagaj
ekskursoj

서울-경복궁, 남산, 봉은사
한강유람선, 디자인플라자