S-ro So Gilsu amasigas karavanon por la trans-siberia fervoja irado al la Nitra UK ĉi jare, de Seulo al Nitro. Li ankaŭ volas okazigi similan vojaĝon de Eŭropo al Seulo venont-jare.

En la 9a de aprilo (sabate), 2016 la unua prepara renkontiĝo okazas – 10 homoj aliĝis.

Trans-siberia karavano de fera silkvojo tra aziropo(azio+eŭropo) kun la deziroj pri sukcesa uk kaj paco en korea duoninsulo.

Unu mondo, unu vojo, unu lingvo, paca mondo, seninterrompa vojo, neŭtrala(amika) lingvo

1. Unu mondo: Azio kaj Eŭropo geografie estas malsamaj kontinentoj, sed jam estas sama zono de interkomunikiĝo en diversaj medioj.

2. Unu vojo de Seulo ĝis Nitro : la fera silkvojo – la unu vojo, tamen estas barita en Koreioj suda kaj norda. La karavano vojaĝas kun la deziro pri ‘la paco kaj unuiĝo de Koreio’. Karavano uzas pramon inter stacidomoj Dorasan kaj Dandong, la barita vojo.

3. Unu lingvon ĉiuj uzas, kvankam la karavano trairas diversajn landojn.

La vojaĝo-plano

1) 1-a parto : la karavano tra aziropo kun la deziro pri korea paco kaj unuiĝo

dato : 1 de julio(ven) ~ 22 de julio(ven), 22 tagoj.
kotizo : 4,350$(sen bileto por reveni)
① la kotizo kovras veturkoston, loĝadon, manĝon kaj turismon. kupeo 4-persona, hotelo 2-lita.
② normala bileto por reveni estas tro multekosta, kaj oni devas aĉeti individue tra interreto. ĝi kostas 600~900$. ni daŭre ekzamenos helpi vin aĉeti plej konvenan.

2) 2-a parto : la karavano partopreni en 101-a uk, nitra 2016.
dato : 1 de julio(ven) ~ 31 de julio(sab), 31 tagoj
kotizo : pli da 350€ ol la 1-a parto
(nur ĝis la kongresejo, kongreson vi mem devas aranĝi)

3) 3-a parto : reveno al koreio tra orienta eŭropo kaj siberio(fera silkvojo)
dato : 1 de julio(ven) ~ 2 de septembro(ven), 64 tagoj
kotizo : 4,350$(revenvoje ni ne loĝas en luksa hotelo)
nur 4~8 membroj eblas aliĝi(jam 2 estas aliĝintaj).

La urboj de la vojaĝo

Seulo – Dorasan(lasta stacidomo el Suda Koreio, viziti DMZ) – Seulo – al Dandong(per pramo, Ĉinio) – Pekino(tranokti) – Ulanbatoro(tranokti) – Irkutsk-Bajkal Maro(tranokti-Irkutsk) – Novosibirsk(tranokti) – Yekaterinburg(tranokti) – Moskvo(tranokti) – Minsk(tranokti en trajno) – Varsovio(tranokti) – Berlino(tranokti) – Prago(tranokti) – Bratislavo kaj alveni al Nitra kongresejo.

De Seulo al Pekino

De Pekino al Nitro

Detalojn turnu al d-ro so gilsu:  koguri@hanmail.net, tel: +82-10-8869-9930
Por pli informo, bv. viziti suban adreson: la karavano de fera silkvojo tra aziropo

http://cafe.daum.net/ESPERANTO/HPwC/6