La 101-a Universala Kongreso de Esperanto en Nitro estis inaŭgurita dimanĉon, la 24-an de julio.
En la inaŭguro ĉeestis pli ol 20 honoraj gastoj, el kiuj Štefan Rozkopál kaj Ján Figel’ parolis surpodie plene en Esperanto.
Kun forta aplaŭdo oni akceptis la vortojn de Peter Baláž, prezidanto de LKK, la festparoladon de la Prezidanto de UEA, Mark Fettes kaj la tri novajn Honorajn Membrojn de UEA.
Tiuj, kiuj ne havis la eblon surloke tion fari, povis ĝui la inaŭguron ankaŭ tra rekta elsendo.