Internaciaj eventoj

Universala Kongreso de Esperanto

La Universala Kongreso de Esperanto(mallonge, UK) okazas en la lasta semajno de Julio kaj komenco de Aŭgusto. Ĝi estas la plej granda evento en esperantujo okazanta ĉiujare en malsama lando kun geografia distribuo. Partoprenantoj komunikiĝas per sola lingvo, esperanto.
La kongreso konsistas el impona kaj bela inaŭguro, fakaj kunvenoj en kiuj oni povas diskuti libere pri la temoj de politiko, socio, kulturo per la reale uzata lingvo, kaj nacia vespero kiu montras la karakterizan historion kaj kulturon de la gastiga lando, internacia infana kongreseto, kleriga programero, komunikado kun neesperantistoj, komitata kunsido, ekskursoj, bankedo kun loka manĝaĵo kaj dancado, fermo ktp. En la programo ‘venonta UK’, oni prezentas kongresejon, loĝadon, kaj ekskursojn de la venontajara UK.
Universala Kongreso kun centoj aŭ miloj da partoprenantoj estas vere internacia manifestacio, ŝatata de ĉiuj esperantistoj. La 102-a UK de esperanto gastas ĉe Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj en Seulo, Koreio inter la 22a kaj 29a de Julio, 2017.

Azia Kongreso de Esperanto

La Azia Kongreso estas internacia manifestacio de aziaj landoj, kie ĉeestantoj interŝanĝas diversajn opiniojn pri la buntaj temoj, aŭskultas prelegojn en intima etoso. Partoprenas plejparte la esperantistoj el Japanio, Ĉinio, Koreio, Vjetnamio, kaj ili nun partoprenigas esperantistojn el Irano, Mongolio, Nepalo, Barato, Pakistano ktp. Ne mankas en la kongreso esperantistoj el Usono, Britio, Germanio.
La Azia Kongreso de Esperanto okazas ĉiun trian jaron, de lando al lando. La Azia Komisiono de UEA, nomata Komisiono pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) aranĝas aziajn kongresojn kaj funkciigas sin. Veteranoj de Koreio, Japanio, Ĉinio kaj Vjetanamio ĉefe gvidas la organizon de KAEM.
Azia Kongreso de la jaro 2016 okazos en Quánzhōu, la centro de mara silka vojo de Ĉinio inter la 3-a kaj 6-a de Novembro. Kaj dum la kongreso nova membraro de Komisiono estos elektata.

Japana Esperanto-Kongreso

La Japana Esperanto-Instituto, fondita de Ossaka Kenĵi en 1919, okazigas Japanan Esperanto-Kongreson ĉiujare en Oktobro. Japana Kongreso jam ekokazis en la jaro 1906 ol la Instituto fondiĝis. Sed post la 2-a kongreso en 1907, la 3-a povis okazi nur post 9 jaroj. Ili daŭre okazigas la kongresojn ĝis nun krom en 1944 pro la milito, kaj la nombro atingas 103 en 2016. Koreaj esperantistoj ofte partoprenas pro geografia proksimeco kaj ofta renkontiĝo.

Ĉina Esperanto-Kongreso

Ĉina Esperanto-Ligo, aliĝinta al UEA en 1980, reprezentas la esperantan organizon de Ĉinio. Kaj ĉina registaro samtempe rekomendas lernadon de norman ĉinan lingvon por la enlanda komuna lingvo, kaj esperanton por la universala komuna lingvo. Ĉina Esperanto-Ligo okazigas ĉiujare tutlandan kongreson de esperanto

Transjara Kunloĝado de Oomoto en Japanio

La Esperanta Sekcio de japana reilgio Oomoto okazigas renkontiĝon “Transjara Kunloĝado” por intensiva lernado de esperanto en la fino kaj komenco de la jaro dum 4 tagoj. Oni lernas ne nur esperanton sed ankaŭ japanajn kulturon kaj religion. Inter aziaj esperantaj renkontiĝoj la Transjara Kunloĝado estas konata, kaj esperantistoj el Koreio, Ĉinio, Vjetnamio kaj okcidentaj landoj partoprenas en la kunloĝado.

Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado, Ŭonbulismo en Koreio

La korea religio Ŭonbulismo okazigas la meditadan renkontiĝon ligante esperanton kun la religio. La renkontiĝo, nomata internacia zen-ĉambro, daŭras 4 tagojn, kaj esperantistoj en kaj ekster azio ĉeestas. Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado okazas ĉefe en la centro de la religio Ŭonbulismo, la urbo Iksan, Koreio, kaj ĉeestantoj eklernas ne nur meditadan trejnon sed ankaŭ la historion de Ŭonbulismo kaj ideon de esperanto.