Namkang Esperanto-lernejo

Enlanda aktivado

Novjara kunsido Unuan semajnon de ĉiu jaro, membroj komencas novan jaron kun salutoj kaj gratuloj.
Publika Esperanto-kurso (Lokaj filioj) Lokaj filioj okazigas publikan kurson de Esperanto inter Januaro kaj Februaro. Lernolibron kaj metodon oni decidas laŭloke.
Internacia tago de la patrina lingvo Trian semajnon de Februaro, oni kunvenas en la oficejo de KEA kaj celebras la internacian tagon de la patrina lingvo kun mallongaj paroladoj de la temoj pri Korea lingvo aŭ lingvaj aferoj.
Tutlanda kurskunveno (Vintra kursaro) kaj la komitata kunsido de KEA Kvaran semajnon de Februaro, okazas vintra kurskunveno por Esperantistoj tutlandaj. Loko de la kursaro trovas sin kutime en la geografie meza loko de la lando. En la tutlanda kursaro okazas ankaŭ la ĝenerala komitata kunsido en ĉiu dua jaro, kiam ni elektas novan prezidanton de la asocio.
Namkang Esperanto-lernejo (Printempa kursaro) Aprilon malfermiĝas Esperanto-lernejo en la domo, kiu faradis sian rolon kiel konfuceanisma lernejo antaŭ kelkcent jaroj kaj kiun d-ro PARK Whachong, la honora prezidanto de KEA disponigis por la edukado de Esperanto. En ĉiu dua jaro la printempa kursaro fariĝas la internacia kurskunveno kunlabore kun Oomoto-centro en la Japanio.
Zamenhofa tago rememore al lia forpaso (1917.4.14) Ĉirkau la 14a de Aprilo, membroj kunvenas en KEA oficejo por rememori la tagon de la forpaso de Zamenhof. Dum 25~45 minutoj estas parolataj prelegoj rilate al Zamenhof. Kelkaj membroj kunportas manĝaĵojn por ĝui kun amikoj.
Tago de pioniro Belan tradicion oni havas en Korea esperantujo. En ĉiu majo, ni havas festotagon por rememori la pionirajn esperantistojn kaj heredi de ili la spiriton de la movado. Por ĉiu jaro ni elektas unu antaŭulon kiel pioniron de la jaro kaj dediĉas al li memorlibron kompilitan kun liaj skriboj, prelegoj kaj artikoloj ankaŭ de la kamaradoj, kiuj ankoraŭ konservas en sia koro bonajn memorojn pri li. Oni faras ĝian celebradon kutime tie, kie li naskiĝis aŭ kie liaj posteuloj nun loĝas.
KER Ekzameno Ĉe la okazo de tutmonda KER ekzameno, en kelkaj urboj oni invitas ĝin kaj kuraĝigas esperantistojn aliĝi al la ekzameno. Ol la ekzameniĝo mem pli gravas la kelkmonata periodo, en kiu gvidantoj kaj lernantoj kune altigas lernadon celante la sukcesan trapason de la ekzameno. En Kakaotoka retejo (Socia reta servo), aperas apartaj grupoj speciale por la ekzameniĝontoj. Dank’ al tiu ŝanco de la tutmonda ekzameno, lingva nivelo de membroj videble altiĝas unu ŝtupon pli.
Tutlanda kurskunveno (Somera kursaro) Julion okazas la somera kursaro, kiun preparas ĉ. 10 gvidantoj kaj kien venas 40 ĝis 70 lernantoj, kiuj intertempe sin ekzercadis en lokaj fililoj kaj rondoj. Klasoj estas laŭnivele kaj laŭkolore aranĝitaj, kaj oni rigardas la tutan kursaron kiel Esperantujon, kies permesita lingvo estas nur Esperanto. Krom la klasoj, oni havas diversajn ŝancojn mem paroli duope kaj antaŭ publiko per manieroj kiel du-linia konversacio, 3-minuta parolado, raportoj, kantado kaj dancado k.t.p. Gvidantaron konsistigas la homoj de pli ol meznivelaj de KEA aŭ B2 de KER. Lernantoj rigardas la tutlandajn kursarojn, kiuj okazas en ĉiu sezono, kiel ŝancon por praktiki kaj provi sian lingvokapablon, kiun ili ĉiutage plibonigadis per oportunaj manieroj de socia reta servilo.
Korea Kongreso de Esperanto Oktobron dum tri tagoj kaj du noktoj oni festas la tutlandan kongreson, kies baza formato similas al tiu de UK. Kiel kongresan urbon oni prenas la urbon Seulo kaj por la ĉiu sekvanta jaro alian urbon el diversaj provincoj por aktivigi la movadon de lokaj filioj.
Namkang Esperanto-lernejo (Aŭtuna kursaro) La tutlandajn kursarojn de vintro kaj somero zorgas KEA mem. En Namkang-lernejo de Esperanto de printempo kaj aŭtuno gvidantoj, kiuj respondecas pri Esperanto-edukado,  elprofitas ŝancojn provi diversajn metodojn.
Zamenhof-tago (1859.12.15) Por Zamenhof-tago oni kolektiĝas ne en unu lokon, sed preparas festenon ĉiu filio aparte en sia loko. Dum en urbo Seulo oni invitas prelegojn kaj festas kun bongustaj manĝaĵoj en oficejo de KEA, en urbo Busan oni ofte okazigas kulturan feston aŭ koncerton, kien invitite venas ankaŭ ne-esperantistaj amikoj.