Rilatitaj eventoj

Internacia Junulara Kongreso: IJK

La organizo por junaj parolantoj de Esperanto, kun junuloj ĝis 29-jaraĝaj, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo(TEJO) estas oficiala sekcio de UEA. Nun estas 46 landaj mombroj, kaj TEJO okazigas kongreson, Internacia Junulara Kongreso ĉiujare ek de 1938, de lando al lando, tuj antaŭ aŭ post la UK. La 1-a IJK, tiam nomita Internacia Junular-Kunveno, okazis en 1938, en la urbo Groet de Nederlando, kaj 304 personoj aliĝis, sed 203 ĉeestis. En la 43-a IJK, okazinta je la 100-jara jubileo de Esperanto, ĉe Krakovo, Pollando, partoprenis 1,034 junaj parolantoj de Esperanto. La IJK okazis ĉe Wiesbaden, Germanio en 2015, ĉe Vroclavo, Pollando en 2016, kaj la 73-a IJK okazos unuafoje en Afriko, nome en Burundo, en 2017.

ILEI(Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj)-Kongreso

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj(ILEI), fondita en 1949, okazigas konferencon ĉiujare tuj antaŭ aŭ tuj post UK en Julio aŭ Aŭgusto. ILEI havas 709 instruistajn membrojn paperajn kaj retajn el 53 landoj. En la 49-a de ILEI-Konferenco en la urbo Nyiregyhaza Hungario en 2016 decidis ŝanĝi la titolon de la konferenco al kongreso. Kaj de la Busana Kongreso en 2017, oni nomas ILEI-kongreson.

SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda)-Kongreso

SAT-Kongreso estas organizata ĉiujare de Sennacieca Asocio Tutmonda, fondita en 1921 kun ideo de sendependa, neŭtrala tutmonda Esperanto-asocio. Kaj SAT okazigas Kongreson kun socipolitikaj debatoj, kulturaj programoj, ekskursoj, kaj diversaj aktivadoj. SAT eldonas la revuon “Sennaciulo” ĉiuj-monate, kaj gazeton “Sennacieca Revuo” kun kulturaj temoj ĉiujare. SAT estas ankaŭ vaste konata pro ilia eldono de Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto(PIV). La 89-a SAT-Kongreso okazos en Koreio, en 2017.

Internacia Komerca kaj Ekonomika Fakgrupo(IKEF)-Jarkunveno

Internacia Komerca kaj Ekonomika Fakgrupo, IKEF, fondita en 1985, estis akceptita kiel aliĝinta faka asocio de UEA en la 79-a UK en Seulo, Koreio, en 1994. La IKEF, faka asocio kiu evoluigas internacian komercon per Esperanto, havas Korean sekcion, kaj la membroj regule kunsidas. Jarkunveno de Ĉina sekcio de IKEF okazos en la urbo Quanzhou, paralele kun la 8-a KAEM-konferenco, en Novembro, 2016.