Esperanto Kurso en Universitato

1. Esperanto Kurso en Universitato
* Dua fremdlingva Klaso en Hankuk Universitato de Fremdaj Studoj (HUFS) 1 Semestra Kurso
* Dua fremdlingva Klaso en Kyunghee Universitato de Fremdaj Studoj 1 Semestra Kurso
* Esperanto Klaso en Dankuk Universitato 1 Semestra Kurso

2. Esperanto Kurso en SEK (Seula Esperanto-Kulturcentro)

Baza Kurso / Mezgrada Kurso

3. Somera kaj Vintra Kunloĝado

Ĉiujare homoj amasiĝas en la centro de la Korea duon-insulo, ofte en Taeĵon urbo, Yusong Junulara Gastejo.
Semajn-fina 2 taga renkontiĝo de divers-nivelaj lernantoj
Julie en somero, Januare en vintro.

4. Namkang Esperanto-Lernejo

Namkang lernejo estas korea tradicia lerno-domo, en orient-suda parto de Korea duon-insulo.
En tiu tradicia lernejo, lernantoj amasiĝas kaj inter-ŝanĝas lernadan sperton en amuza kaj gaja etoso.

*Esperanto-Kursoj spontanee okazas en diversaj filioj de Korea duon-insulo.

Esperanto Lerno-Libroj

La plej famaj du libroj en Koreio estas verkitaj de du eminentaj instruistoj.
Lerno Libro de s-ro Lee Jungkee – http://www.esperanto.name/front/php/product.php?product_no=20

Esperanto/Korea Vortaro

http://www.vortaro.tk/

Lerni Esperanton per Interreto

Plej fama lernejo: http://lernu.net/
Utilaj saĝtelefonaj softvaroj:
(1) Duolingo : http://duolingo.com/
(2) Memrise : http://memrise.com/
(3) Quizlet : http://quizlet.com/
(4) Anki : http://ankiweb.net/