A: Kia estas hodiaŭa vetero?
B: La vetero estas mortige varmega.

A: 오늘 날씨는 어떠니?
B: 죽을 만큼 더워.