A: Ĉu mi rajtas uzi la komputilon?
B: Jes. Vi rajtas uzi laŭ via volo.

A: 내가 컴퓨터를 써도 되니?
B: 그래. 네 마음대로 써도 돼.